نگاه حیدر
فراموشی
فراموشی

امروز با دیدن مستند فراموشی، با تمام وجود از خدا خواستم که انتقام اشکهای این جانبازان و همسر و فرزندانشان را از مسئولین خائن بنیاد مستضعفان و جانبازان بگیرد… بنیادی که قرار بود حامی این شهدای زنده باشد ولی ثروتی هزاران میلیاردی برای خود اندوخته و فقط در سال گذشته، پاداشی ۳۳۰ میلیون تومانی به […]

توبه
توبه

” إلهی ظلل على ذنوبی غمام رحمتک وأرسل على عیوبی سحاب رأفتک “ خدایا سایه ابر رحمتت را بر گناهانم بینداز و ابرریزان مهربانیت را براى شستشوی عیبهایم بفرست… ____________________________________________ کلیپی زیبا از سریال زیر هشت